Zabiegi wykonywane w poradni

zabieg01

Szczepienia dzieci w roku 2016

dzieci od 6-tego tygodnia do 18-tego miesiąca życia – wg. kalendarza szczepień,
dzieci z roczników : 2011, 2007  i 1998 szczepienia kierunkowe.

zabieg02

Szczepienia osób dorosłych w roku 2016

szczepienia przeciw grypie
szczepienia kierunkowe wg uzgodnień z lekarzem prowadzącym

zabieg03

Pomiary spirometryczne

badanie medyczne, podczas którego mierzy się objętości i pojemności płuc oraz przepływy powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego. Spirometria ma na celu określenie rezerw wentylacyjnych układu oddechowego.Spirometria jest niezbędna do rozpoznania i kontroli efektów leczenia częstych chorób układu oddechowego: astmy i POChP.

zabieg04

Badanie EKG

zabieg diagnostyczny wykorzystywany w medycynie przede wszystkim w celu rozpoznawania chorób serca.Jest to metoda pośrednia polegająca na rejestracji elektrycznej czynności mięśnia sercowego z powierzchni klatki piersiowej w postaci różnicy potencjałów (napięć) pomiędzy elektrodami, co graficznie odczytujemy w formie krzywej elektrokardiograficznej, na specjalnym papierze milimetrowym bądź na ekranie monitora. Krzywa EKG, przedstawia zbiór elementów zwanych odstępami, odcinkami i załamkami, których wartości są odzwierciedleniem miejsca i czasu trwania zjawisk elektrycznych w mięśniu serca.

Zapraszamy

Poradnia Rodzinna Starołęka to przychodnia, w której spotkają się Państwo ze zrozumieniem oraz ludzkim podejściem do drugiej osoby.

Poradnia Lekarska Starołęka
61-361 Poznań, ul. Starołęcka 18
tel. 61 8787 132
tel. 61 8787 133 – tel. do dzieci zdrowych i do szczepień
poczta@poradnia-staroleka.com.pl