Poradnia Starołęka

REJESTRACJA ONLINE ZAMÓW RECEPTĘ ZOSTAŃ NASZYM PACJENTEM

Badania profilaktyczne

 

Zachorowalność na raka szyjki macicy dotyczy co roku około 4 tysięcy kobiet w Polsce. Połowa z nich umiera. Od 2008 roku miasto Poznań realizuje programy profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), w tym raka szyjki macicy, w celu ograniczenia zachorowań. Każdego roku korzysta z nich od kilkuset do około 2 tysięcy osób. Obecnie realizowany jest program szczepień dla roczników 2003-2005.

Zachorowalność na raka szyjki macicy dotyczy co roku około 4 tysięcy kobiet w Polsce. Połowa z nich umiera. Od 2008 roku miasto Poznań realizuje programy profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), w tym raka szyjki macicy, w celu ograniczenia zachorowań. Każdego roku korzysta z nich od kilkuset do około 2 tysięcy osób. Obecnie realizowany jest program szczepień dla roczników 2003-2005.

Ze szczepień przeciwko HPV refundowanych z budżetu miasta mogą korzystać głownie 13-letnie dziewczęta i chłopcy. W ubiegłym roku program został poszerzony o możliwość podania szczepionki także dziewczętom z roczników 2001 i 2002, które nie mogły skorzystać z analogicznego programu w 2015 roku z powodu udokumentowanych przyczyn zdrowotnych. Szczepionkę otrzymają także te osoby (z roczników 2001 i 2002), które są w grupie ryzyka z powodu wystąpienia w rodzinie choroby nowotworowej, a do tej pory nie skorzystały z tej formy profilaktyki.

Dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2003-2005 mogą w każdej chwili zgłosić się do udziału w programie. Pozwala na to zmiana wprowadzona w ubiegłym roku, która uelastyczniła program. Wcześniej bowiem ze szczepień można było korzystać tylko w określonych terminach. Finansowane przez miasto szczepienia przeciw HPV dla roczników 2003-2005 dostępne będą do końca tego roku.

Uchwała dotycząca programu profilaktyki zachorowań na grypę sezonową dla mieszkańców Poznania na lata 2016-2018 została podjęta 27 września 2016 roku. Wprowadziła ona możliwość skorzystania z bezpłatnych szczepień przede wszystkim dla seniorów, ale też dla podopiecznych i personelu wybranych jednostek miejskich, wśród których znalazły się domy pomocy społecznej i zakłady opiekuńczo-lecznicze.

Z programu mogą korzystać osoby, które skończyły 60 lat, są czasowo lub na stałe zameldowane w Poznaniu i rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych w jednym z poznańskich urzędów skarbowych.

 

Program profilaktyki chorób układu krążenia

Program adresowany jest do osób które:

 • mają 35, 40, 45, 50 lub 55 lat ;
 •  złożyły deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich pięciu lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia, obciążonych następującymi czynnikami ryzyka:
  • nadciśnienie tętnicze krwi (wartości ciśnienia tętniczego powyżej 140/90 mmHg),
  • podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu,
  • palenie tytoniu,
  • niska aktywność ruchowa,
  • nadwaga i otyłość,
  • upośledzona tolerancja glukozy,
  • wzrost stężenia fibrynogenu,
  • wzrost stężenia kwasu moczowego,
  • nadmierny stres,
  • nieracjonalne odżywianie,
  • płeć męska,
  • obciążenia genetyczne.

Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia)

Program adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat:

 • które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat;
 • obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV - typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Kobiety, które były leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne) ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.

Program profilaktyki gruźlicy

Program adresowany jest do osób powyżej 18. roku życia, które nie miały w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, a w szczególności:

 • miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą;
 • mają trudne warunki życiowe, mogące znacząco wpłynąć na wystąpienie choroby (osoby niepełnosprawne, obciążone długotrwałą chorobą, obciążone problemem alkoholowym i narkomanią, bezdomne, długotrwale bezrobotne).

Program badań prenatalnych

Program adresowany jest do kobiet w ciąży spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • wiek powyżej 35 lat;
 • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka;
 • stwierdzenie strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka;
 • znacznie zwiększone ryzyko urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową;
 • stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POChP)

Etap podstawowy adresowany jest do osób powyżej 18. roku życia palących papierosy, w tym - w zakresie diagnostyki POChP (przewlekłej obturacyjnej choroby płuc) - do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40. a 65. rokiem życia,

 • którzy nie mieli wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w ciągu ostatnich trzech lat,
 • u których nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy.

Etap specjalistyczny adresowany jest do osób uzależnionych od palenia tytoniu, skierowanych z etapu podstawowego programu realizowanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub z oddziału szpitalnego oraz zgłaszających się bez skierowania.


All content © 2024 Poradnia Lekarska Starołęka. All rights reserved.