Poradnia Starołęka

REJESTRACJA ONLINE ZAMÓW RECEPTĘ ZOSTAŃ NASZYM PACJENTEM

Warto wiedzieć

 

 

Opieka paliatywna i hospicyjna ma na celu poprawę jakości życia chorego i jego bliskich zmagających się z codziennymi problemami związanymi z postępującą chorobą.

Świadczenia w opiece paliatywnej udzielane są, w zależności od potrzeb, przez wielodyscyplinarny zespół osób przygotowanych do opieki nad nieuleczalnie chorymi. W skład zespołu wchodzą lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholog. Do objęcia opieką paliatywną i hospicyjną kieruje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Świadczenia w hospicjum domowym ( wizyty domowe ) realizowane są we współpracy z lekarzem, pielęgniarką opieki zdrowotnej.

Obejmują:

  • Leczenie farmakologiczne
  • Leczenie objawów somatycznych i leczenie bólu
  • Opiekę psychiatryczną nad pacjentem i jego rodziną
  • Bezpłatne wypożyczanie przez hospicja domowe sprzętu medycznego i pomocniczego.


W ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej w warunkach domowych pacjent ma całodobowy dostęp do świadczeń udzielanych przez lekarza i pielęgniarkę przez 7 dni w tygodniu. Porady lekarskie odbywają się rzadziej niż 2 razy w miesiącu, wizyty pielęgniarskie – nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu. Pełną informację można uzyskać w SP ZOZ w Malczycach pod numerem telefonu 71 3179 118.


All content © Poradnia Lekarska Starołęka. All rights reserved.